Green Deal Autodelen en MyWheels

Aanbieders van deelauto’s, gemeenten, bedrijven, leasemaatschappijen, verzekeraars, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. De gezamenlijke ambitie is 100.000 deelauto’s in 2018. Dat er veel draagvlak is voor het onderwerp, wordt duidelijk door het aantal partijen dat de Green Deal Autodelen ondertekent. Ruim 30 partijen doen mee, waaronder MyWheels.

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Die deals bieden de partijen de mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei door knelpunten op te lossen.

Namens de Rijksoverheid wordt de Green Deal ondertekend door Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu: “Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Het is daarom ook goed dat Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle meedoen. Voor deze steden draagt het stimuleren van autodelen bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindering van de parkeerdruk”.

Autodelen in Nederland
Met ongeveer 15.000 beschikbare deelauto’s in 2014 is autodelen nog relatief klein in Nederland, maar het maakt de laatste jaren een onstuimige groei door. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de doelstelling uit het SER-Energieakkoord voor duurzame groei om in 2020 in Nederland 100.000 deelauto’s met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben.

Gemaakte afspraken
Met de Green Deal Autodelen willen de partijen de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Door zowel in te zetten op structuurveranderingen als op concrete acties, denken de partijen de doelstelling samen te kunnen behalen. Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over:

  • Het vergroten van de bekendheid van autodelen;  
  • Het opbouwen en delen van kennis en data;
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen;
  • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars;
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband, waarin onder meer de pilots en projecten gecoördineerd worden en gezamenlijke belemmeringen en kansen worden geagendeerd. 

Actiepunten MyWheels
Ook MyWheels ondertekent vandaag de Green Deal. Enkele actiepunten waaraan MyWheels zal bijdragen:
  • MyWheels onderneemt concrete activiteiten ter promotie van autodelen, bijvoorbeeld deelname aan evenementen zoals voorlichtingsbijeenkomsten;
  • MyWheels past het aanbod op haar platform aan per gemeente, teneinde dit aanbod te laten voldoen aan de (emissie)eisen van milieuzone‘s in de betreffende gemeenten;
  • MyWheels formuleert vóór eind 2016 een beleid met een leeftijdsgrens voor alle auto’s die op MyWheels.nl beschikbaar worden gesteld;
  • Arval, Kyotolease, S2U, MyWheels, VGA, Greenwheels, Natuur- en Milieufederaties, Multilease en Gemeente Utrecht spannen zich in om mee te doen in een pilot voor het betrekken van autodelen bij (her)ontwikkelingsprojecten van woningen in de stad Utrecht.

Het belang van de Green Deal 

Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om hun wagenpark te verschonen én te verkleinen. Deze Green Deal is daarom ook voor de koplopers in het bedrijfsleven een enorme impuls om geld te besparen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.” zegt Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak.

“Deze Green Deal is een veelbelovende start van een langere samenwerking tussen de diverse partijen rondom dit thema. We zien het als het begin van een beweging, waarbij het uitgangspunt is dat het geheel groter is dan de som der delen.” zegt Ananda Groag van shareNL, die samen met Danielle de Bruin van Climate Neutral Group het proces naar de Green Deal heeft geleid.

Deelnemende partijen
De Green Deal wordt ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB,  Arval, Business Lease Nederland, BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid.

Categorieën: AutodelenMyWheels

Gerelateerde artikelen

Autodelen

MyWheels Open: verhuur je auto zonder sleuteloverdracht

MyWheels zet een belangrijke stap om particulier autodelen nog makkelijker te maken: door de introductie van onze nieuwe dienst MyWheels Open kunnen autobezitters voor een vast maandbedrag hun auto laten uitrusten met een boordcomputer. Auto’s Lees verder…

Autodelen

Elektrische deelauto MyWheels in Wageningen

De eerste elektrische deelauto in Wageningen is een feit. Dinsdagmiddag 9 mei om 17.15 uur opende wethouders Lara de Brito en Dennis Gudden samen met Karina Tiekstra en Aron Vaas van de organisatie MyWheels de Lees verder…

Autodelen

Wethouder Van Burgsteden geeft startsein voor WheelShares

Wethouder Ine van Burgsteden gaf donderdagochtend het startsein voor WheelShares, een deelauto voor rolstoelgebruikers. WheelShares geeft mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel de vrijheid om te gaan en staan waar ze maar willen, zonder Lees verder…