Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Om via MyWheels een auto te kunnen delen, hebben we persoonsgegevens van je nodig. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we verwerken, waar deze gegevens voor gebruikt worden en met wie we deze gegevens delen. Ook leggen we uit hoe we de gegevens opslaan en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de dienstverlenging van MyWheels. Door gebruik te maken van de diensten van MyWheels, ga je akkoord met ons privacybeleid. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 15 mei 2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou vertellen of die we met jou in verband kunnen brengen. Denk aan je naam, adres en telefoonnummer, maar ook aan het IP-adres van je computer. Je deelt persoonsgegevens met MyWheels als je van onze dienstverlening gebruik maakt.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij aanmelding vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Omdat we jouw privacy belangrijk vinden, vragen we uitsluitend om de persoonsgegevens die wij nodig hebben om het delen van auto's mogelijk te maken. Zonder deze gegevens is het helaas niet mogelijk om van MyWheels gebruik te maken. Voordat je een auto kunt huren, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • IBAN-nummer en tenaamstelling van je rekening

 • Gedrag op het platform zoals de bezochte pagina's, duur van je bezoek en gebruikte zoekfilters.

Als je je via Facebook bij MyWheels aanmeldt, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Link naar je Facebookprofiel

 • Je naam op Facebook

Optioneel kun je je MyWheels profiel verreiken met de volgende gegevens:

 • Links naar je Twitter en LinkedIn profiel

 • Profielfoto

 • Bedrijfsnaam

Als je auto's huurt, verwerken we daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Rijbewijsnummer en verloopdatum

 • Begin- en eindtijd van je reserveringen

 • Moment van in- en uitstappen

 • Notities bij reserveringen

MyWheels verwerkt ook data met betrekking tot de auto. Deze data kunnen wij koppelen aan jouw account:

 • Iedere auto bevat technologie, die signaleert wanneer er hard wordt geremd, te snel (meer dan de toegestane snelheid), ongelukken en hard of scherp door bochten wordt gereden.
 • Ritgegevens, waaronder de begin- en eindtijd van reserveringen, maar ook momenten waarop in- en uit wordt gestapt, de auto wordt gestart of gestopt en de locaties van de auto.
 • Daarnaast houden we andere gegevens m.b.t. de auto bij, zoals schade aan de auto, een vieze auto, (boetes voor) verkeersovertredingen en (boetes voor) verkeerd parkeren, die met de auto worden gemaakt.

3. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

MyWheels verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via het platform, bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account

 • Om je toegang te verlenen tot het platform

 • Het maken van een reservering

 • Het innen van een betaling

 • Het analyseren en verbeteren van onze diensten

 • Het veilig houden van het platform, bijvoorbeeld voor het voorkomen van wanbetaling, fraude en verduistering

 • Contact met je opnemen

 • Marketingactiviteiten uitvoeren

MyWheels maakt gebruik van een algoritme dat de data m.b.t. de auto met jouw accountgegevens combineert en analyseert. Op basis van die analyse kan MyWheels besluiten om jouw account (tijdelijk) te blokkeren. De accounthouder kan op diens verzoek inzage krijgen in de data die ten grondslag liggen aan dat besluit. MyWheels verstrekt de data uitsluitend met als doel de accounthouder in staat te stellen te verifiëren of MyWheels data juist is. Het is de verantwoordelijkheid van de accounthouder om op een juiste en rechtmatige manier om te gaan met de gegevens die wij aan jou als accounthouder verstrekken.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens stellen we nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. MyWheels wordt wel geholpen door een aantal andere dienstverleners. We maken met deze dienstverleners goede afspraken en leggen dit vast in verwerkingsovereenkomsten. We delen jouw persoonsgegeven met de volgende partijen:

 • MessageBird: een in Nederland gevestigde onderneming voor het verzenden van sms-berichten. Alle sms-berichten rondom reserveringen die je van MyWheels ontvangt, worden verzonden via de servers van MessageBird.

 • Pay.nl: een in Nederland gevestigde onderneming die iDEAL betalingen, uitbetalingen en incasso's verwerkt.

 • CrimiMail: een in Nederland gevestigde onderneming die persoonsinformatie verstrekt waarmee MyWheels een risico-inschatting kan maken voor wanbetaling, fraude en verduistering.

 • Micpoint: een in Nederland gevestigde onderneming die auto's van connectiviteit voorziet waardoor de locatie van de auto doorgegeven wordt en deze geopend en gesloten kan worden met een smartphone of OV-chipkaart.

 • Invers: een in Duitsland gevestigde onderneming die auto's van connectiviteit voorziet waardoor de locatie van de auto doorgegeven wordt en deze geopend en gesloten kan worden met een smartphone of OV-chipkaart.

 • Interswitch: als je buiten kantooruren telefonisch contact opneemt met de supportafdeling van MyWheels, beantwoordt Interswitch het gesprek. Interswitch is een in Nederland gevestigde onderneming voor het uitbesteden van klantenservice.

 • Nationaal Incasso Bureau: indien je een openstaande factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt en niet reageert op onze betalingsherinneringen, dragen we jouw persoonsgegevens over aan het Nationaal Incasso Bureau, een in Nederland gevestigde onderneming met een AFM vergunning.

 • Marketingsoftware: voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van de softwaretools van MailChimp, Google en Facebook.

 • Bevoegde autoriteiten: MyWheels maakt persoonsgegevens bekend aan bevoegde autoriteiten als dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude.

Alle medewerkers van MyWheels met toegang tot jouw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

5. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden in Nederland op beveiligde servers van Site4U opgeslagen, onze servers worden niet gedeeld met andere websites. MyWheels maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en toegang van onbevoegden.

6. Hoe kan je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage'. Stuur een verzoek tot inzage naar [email protected], binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek ontvang je een reactie.

Veel persoonsgegevens zie je als je inlogt op MyWheels, je kunt daar ook jouw persoonsgegevens aanpassen. Persoonsgegevens die je zelf niet kunt aanpassen, kunnen onze supportmedewerkers voor je aanpassen. Neem contact met hen op via [email protected], binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek ontvang je een reactie.

Een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar [email protected]. Binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek ontvang je een reactie. We verwijderen jouw persoonsgegevens als er geen dringende redenen zijn om dit niet te doen. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld openstaande facturen of een vermelding op de uitsluitingslijst.

Indien we niet, of niet volledig, kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering betrekking heeft, vragen we je om je verzoek nader te specificeren. De uitvoering van jouw verzoek leggen we stil totdat je je verzoek nader gespecificeerd hebt.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Als je geen verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens indient, blijft jouw account actief bij MyWheels. Als je zeven jaar lang niet inlogt bij MyWheels, verwijderen we jouw persoonsgegevens automatisch. Wil je toch weer gebruik maken van MyWheels? Dan kun je een nieuw account aanmaken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

James Wattstraat 77-K
1097 DL
Amsterdam
085-7734222
[email protected]

Klachten over het privacybeleid van MyWheels kun je bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indienen.

8/10

461 beoordelingen bij Kiyoh

Wij zijn ervan overtuigd dat je maar 1 miljoen auto’s nodig hebt om Nederland mobiel te houden. Wij dragen daaraan bij door meer en meer deelauto’s aan te bieden. Want als we meer auto’s delen, hoeven we er minder te bezitten. En als er altijd een deelauto om de hoek staat, kun je overal naartoe, op elk moment dat jij dat wilt. MyWheels. Alleen maar voordelen.